Meridian Express, edhe një herë tregon kujdesin ndaj shoqërisë.

 

Kompania Anëtare e Rrjetit CSR Kosova, edhe një herë tregon kujdesin ndaj shoqërisë. Aktivitet nga Meridian Express gjatë ditës botërore të mjedisit. aktivitet ky i ndërmar nga Let's do it Kosova për Ditën Botërore të mjedisit dhe do të zgjatë për 3 muaj

T'a pastrojmë Kosovën.