Meridian Express kontribuon për Action for Mothers and Children

Anëtari jonë Meridian Express po kontribuon në Action for Mothers and Children me anë të shitjeve të produkteve të caktuara në kuzhinë, ku 10% të çdo shitje do të dedikohet për shëndetin e nënave dhe fëmijeve në Kosovë.