Meridian Express publikohet në revistën botërore Forbes në artikullin rreth sfidave dhe adaptimit të dyqaneve ma pakicë gjate COVID-19!

Një ndër kontribuesit më të mëdhenj të CSR në Kosovë, Meridian Express publikohet në revistën botërore Forbes në artikullin rreth sfidave dhe adaptimit të dyqaneve ma pakicë gjate COVID-19!

Sigurimi i ambientit të blerjes është thelbësor për Meridian; sikurse edhe adaptimi i masave të sigurta dhe ofrimi i shërbimit të shkëlqyer tek konsumatorët.

Jemi mirënjohës për vlerësimin e punës së zellshme te anëtarit tonë Meridian Express