Mirëpresim komaninë Rrota, si anëtar të ri të Rrjetit CSR Kosova

Mirëpresim kompaninë Rrota sh.p.k , tani anëtare në Rrjetin CSR Kosova. Rrota, një ndër kompanitë kryesore të komunikimeve digjitale në Kosovë, drejtohet nga një grua lidere, dhe respekton parimet e CSR. Ata integrojnë kreativitet dhe zgjidhje të problemeve në departamentet e menaxhimit të projekteve, dizajnim dhe zhvillim, dhe operojnë në mënyrë të përgjegjëshme ndaj shoqërisë.