NOVUS consulting, anëtarë të rrjetit CSR , kontribuojnë ndaj familjeve të cilat kanë kushte të rënda materiale.

NOVUS consulting, anëtarë të rrjetit CSR , kontribuojnë ndaj familjeve të cilat kanë kushte të rënda materiale, duke grumbulluar rroba që sjellin punonjesit dhe shpërndarë ato tek disa familje.