Ndërmarrjet kosovare diskutojnë angazhimin e tyre ndaj shoqërisë dhe mjedisit

 

Tryeza e rrumbullakët u përqëndrua në mënyrat me të cilat koncepti i Përgjegjësisë Sociale të Korporatave mund të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit. Pjesëmarrësit folën për përpjekjet që kompanitë mund të bëjnë në menaxhimin e efekteve sociale, mjedisore dhe ekonomike të operacioneve të saj me përgjegjësi dhe në mënyrë të përgjegjshme shoqërore. Ata gjithashtu vlerësuan mundësitë për transformimin e biznesit për të ndjekur risitë sociale dhe mjedisore.

Zonja Linda Tahiri, Drejtore Ekzekutive e Rrjetit CSR të Kosovës theksoi rëndësinë e kontributit në zhvillimin e qëndrueshëm duke promovuar konceptin, idetë dhe veprimet konkrete që kontribuojnë në ndikimin e CSR në shoqërinë e Kosovës. Zonja Tahiri theksoi rëndësinë e rrjetit si një platformë për të bashkuar kompani dhe organizata me përgjegjësi shoqërore në Kosovë me qëllim të krijimit të një ndryshimi pozitiv në shoqëri.

Znj. Alexandra Linden, Menaxher Programi i Programit të Shërbimeve Komunale të Qëndrueshme të GIZ, theksoi rolin që përgjegjësia sociale e korporatave mund të ketë në adresimin e sfidave mjedisore në Kosovë. Zonja Linden vlerësoi përpjekjet e Rrjetit CSR të Kosovës, përfshirë punën e ndërmarrë në kontekstin e Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës. Ajo theksoi rëndësinë e rolit që sektori privat ka në avancimin e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, përfshirë integrimet evropiane të Kosovës.

Drejtori Ekzekutiv i Raiffeisen Bank në Kosovë, Z. Robert Wright, nënvizoi rëndësinë e bizneseve që punojnë së bashku për të adresuar sfidat kryesore në ndjekjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ai theksoi se qeveria dhe institucionet kombëtare duhet të marrin një rol më proaktiv në shfrytëzimin e përfitimeve të mundshme të përgjegjësisë sociale të korporatave dhe përgjegjshmërisë së sektorit privat në përgjithësi.

Prof. Dr. Wayne Visser vlerësoi gjendjen e lojës kur bëhet fjalë për tendencat globale në përgjegjësinë shoqërore të korporatave. Mesazhi i tij kryesor ishte që qëllimet globale të klimës nuk do të arrihen nëse biznesi nuk angazhohet në mënyrë aktive në ndjekjen e mundësive për të shndërruar biznesin si zakonisht për inovacionin social dhe mjedisor.

Ndërmarrjet lokale diskutuan mbi rëndësinë e rritjes së vetëdijes midis ndërmarrjeve për të përmirësuar politikat e tyre për CSR. Z. Leke Musa, Drejtor Ekzekutiv i Baker Tilly theksoi rëndësinë e promovimit të vlerave CSR në sektorin privat në mënyrë që të rritet kontributi i sektorit privat në shoqëri.

Panelistët e tryezës së rrumbullakët theksuan faktin se ndjekja e qëllimeve të përgjegjësisë sociale mund të forcojë imazhin e një kompanie dhe të ndërtojë markën e saj. Përgjegjësia sociale u mundëson punonjësve të përdorin burimet e korporatave në dispozicion të tyre për të bërë mirë. Programet e përgjegjësisë sociale të korporatave mund të rritin përgjithësisht moralin e punonjësve dhe të çojnë në një produktivitet më të madh në forcën punëtore.

Meridian Express është një nga kompanitë më aktive CSR. Kjo ndërmarrje po ndjek vlerat e CSR si pjesë e punës së tyre të përditshme. Z. Agon Gashi, Drejtor i Përgjithshëm i Meridian Express se si kjo kompani arriti të përmirësojë imazhin e saj përmes aktiviteteve CSR, ndërsa në të njëjtën kohë të punojë për përfitimin e shoqërisë.

Shembuj konkret të aktiviteteve CSR të ndërmarrjeve të Kosovës u paraqitën nga anëtarët e tjerë të Rrjetit CSR të Kosovës, ndërmarrjet Sharrcem dhe Kivo, të cilat prezantuan politikat e tyre CSR miqësore me mjedisin.

Sharrcem prezantoi qasjen dhe aktivitetet që ndërmerr kjo kompani për të shmangur ndotjen e mjedisit si një nga pikat kryesore të përgjegjësisë sociale. Kompania Kivo ndau përvojat e tyre në trajtimin e ruajtjes, paketimit, riciklimin dhe qasjen e përgjithshme që ka ndërmarrja për të aplikuar vlerat dhe parimet e CSR.

Diskutimet u përqëndruan në Përgjegjësinë Sociale të Korporatave dhe iniciativat e tyre mbi qëndrueshmërinë e mjedisit, dhënien e drejtpërdrejtë filantropike, praktikat etike të biznesit dhe përgjegjësinë ekonomike. Pjesëmarrësit nga të gjitha ndërmarrjet shprehën interesin e tyre të madh për të bashkëpunuar së bashku për të rritur nivelin e bashkëpunimit brenda Rrjetit CSR të Kosovës.