Novus Consulting mbështetës të CSR janë duke ofruar CISCO webex sistemin e videokonferencave falas për 90 dite shfrytëzim për të gjitha kompanitë/organizata me më shumë se 20 punëtor.

Novus Consulting mbështetës të CSR janë duke ofruar CISCO webex sistemin e videokonferencave falas për 90 dite shfrytëzim për të gjitha kompanitë/organizata me më shumë se 20 punëtor për të mundësuar punën nga shtepia në kohën e korona virusit, për të lehtesuar komunikimin me punëtore dhe klientë në këtë fazë.
Poashtu, Novus ka ofruar falas Webex sistemin dhe ka dhënë në shfrytezim pajisjen e videokonferencës Webex Board për Ministrine e Shëndetësise. Ky sistem është duke u perdorur nga MSH për tê kordinuar punët dhe takimet e Komitetit për Koordinimin dhe Vlerësimin e situatës epidemiologjike lidhur me Covid-19 dhe komunikimin me QKUK dhe institucione tjera shëndetesore nga distanca.