Palët e involvuara në Pact4Youth

Faleminderit për mbështetjen! Pakti për rininë Pact4Youth ka qëllim rritjen e partneriteteve biznes/arsim dhe fuqizimin e rinisë.