Programi Sustainability Leadership Kosovo Champions

Filluam programin tonë Sustainability Leadership Kosovo Champions, me ligjërata nga prof. Wayne Visser, ku kemi analizuar sfidat dhe tendencat globale të qëndrueshmërisë dhe duke e aplikuar atë në Kosovë. Përfshirë analizën PESTEL dhe SWOT për Kosovën dhe secilën kompani të pranishme. Puna e vështirë, por shumë ngritëse për të parë gatishmërinë dhe angazhimin për të ndryshuar!