Projekti LAB nga Sharrcem në komunën e Hanit të Elezit

 

Kompania anëtare e rrjetit, Sharrcem, në tre vitet e fundit ka qenë shtetëse kryesore në krijimin e 78 bizneseve të prodhimit të fermave familjare në komunën e Hanit të Elezit, duke ndërmarrë kështu veprime të CSR për të adresuar sfidat në ambientin ku ata veprojnë. Projekti LAB i Sharrcem, i bashkëfinancuar nga USAID ka fuqizuar dukshëm sektorin e Bujqësisë në komunën ku ata operojnë.

Ata gjithashtu kanë kontribuar në ndihmën teknike dhe mobilizimin e pronarëve të tokave drejt renovimit të prodhimit tradicional të bujqësisë në bujqësi intensive, duke përzgjedhur edhe fushat më me potencial për zhvillim. Kontributi i Grupit Titan Sharrcem është 138,794.58 euro dhe kontributi i Programit USAID AGRO ishte 79,572.85 euro. Duhet të theksohet  se një kontribut i rëndësishëm i suksesit të projektit LAB shkon në 78 përfitues dhe anëtarët e familjes së tyre për angazhimin e tyre për të aplikuar njohuritë e fituara përmes leksioneve dhe asistencës teknike në terren.