Punëtoria Ponder

10 mentorë të tjerë vullnetarë profesionistë nga Skema e Mentorimit e kaluan këtë fundjavë të kaluar duke fuqizuar të rinjtë në Punëtorinë Ponder, ku ata ishin të pajisur për të analizuar dhe eksploruar media të reja dhe tradicionale.
Skema e mentorimit zbatohet nga Rrjeti CSR i Kosovës dhe mbështetet nga Programi i UNICEF-it në Kosovë