PwC Kosova siguron informacionet më të fundit të përgjigjes së taksave gjatë COVID-19 për t'ju ndihmuar të zvogëloni kompleksitetin.

Ekipi i specialistëve të anëtarit tonë PwC Kosovo, siguron informacionet më të fundit të përgjigjes së taksave gjatë COVID-19 për t'ju ndihmuar të zvogëloni kompleksitetin.
COVID-19 (koronavirus) paraqet sfida të rëndësishme për njerëzit dhe organizatat në mbarë globin dhe përçarja vazhdon të evoluojë. Është e rëndësishme që bizneset të përgatiten dhe t'i përgjigjen kësaj "normale të re" në mënyrë që të dalin nga kjo gjendje më të fortë.
Lexoni artikujt më poshtë, për informata shumë të nevojshme gjatë kësaj periudhe pandemike: