Raporti për CSR dhe Qëndrueshmëri 2018 i Sharrcem

Për të parë raportin për CSR dhe Qëndrueshmëri për vitin 2018 nga SHARRCEM, klikoni linkun: http://csrkosovo.org/repository/docs/2018_CSR_and_Sustainability_Report_opt_585043.pdf