Rrjeti CSR Kosova dhe puna jonë gjatë 2018!

Për të parë raportin vjetor të rrjetit, klikoni linkun:

http://csrkosovo.org/repository/docs/Raporti_Vjetor_2018_705638.pdf