Rrjeti CSR Kosova pjesë e Samitit për SDG në Bruksel

Duke qenë organizatë kombëtare partnere e CSR Europe për Kosovë, do të jemi pjesë e Samitit për SDG të Brukselit, bashkë me kompani tonat anëtare. Samiti bashkon kompani, politikëbërës, organizata që ndajnë gjuhën e përbashkët të SDG-ve, për diskutime të ndryshme, rrjetizim dhe promovim të punës ndërmjet palëve të interesit.