Rrjeti CSR dhe puna jonë gjatë 2019!

Për të parë më shumë rreth aktiviteteve dhe profileve të anëtarëve tanë, klikoni linkun:

Kosovo-CSR-Network-ALBANIAN.pdf