Samiti i Brukselit per SDG dhe Kuvendi i Pergjithshem i CSR Europe.

Rrjeti CSR Kosova se bashku me reprezentues te bizneseve anetare te rrjetit po merr pjese ne Samitin e Brukselit per SDG. Fjalimet dhe ndarja e praktikave te zhvillimit te qendrueshem nga foles te shquar sherbyen si inspirim qe ne si shtet te punojme me shume drejt “Sustainable Development Goals”.
Gjithashtu, rrjeti u perfaqesua edhe ne Kuvendin e Pergjithshem te CSR Europe nga znj. Linda Tahiri Rukiqi, drejtoreshe e rrjetit CSR Kosova.