Scampa i bashkohet Rrjetit CSR Kosova

Scampa është kompani Kosovare e cila ofron prodhimin e qeseve të brenduara me material të biodegradueshëm , andaj dhe është shembull për sjellje etike dhe respektim të parimeve të CSR.

I urojme mireseardhje kompanise Scampa, dhe tani bashkerisht mund të kontribuojmë në shpërndarjen e parimeve të përgjegjësisë shoqërore dhe të ndërmarrim aktivitete të CSR, mekanizëm ky i duhur që të adresojmë sfidën që ka shoqëria jonë, qoftë në fushën e të drejtave të punëtorëve dhe të njeriut në përgjithësi, mbrojtjen e mjedisit, anti-korrupsion apo cështje të tjera të karakterit social.