Sesioni informues rreth projektit “Skema e Mentorimit”,ne hapesiren e Qendres se Karrieres, ne kuader te Universitetit te Prishtines “Hasan Prishtina”.

Me datë 9 Mars, u mbajt sesioni informues rreth projektit “Skema e Mentorimit”, i implementuar nga Rrjeti CSR Kosova, ne hapesiren e Qendres se Karrieres, ne kuader te Universitetit te Prishtines “Hasan Prishtina”.

Komuniteti entuziast dhe profesional i Universitetit ne fjale, u informuan detajisht per qellimin dhe aktivitetet e projektit, si dhe njekohesisht, ata morren informata te bolllshme rreth aplikimit per mentorim permes platformes tone “Mentorimi per te Rinj”.

Te lumtur qe tani, ne kuader te marreveshjes sonte te bashkepunimit me Universitetin e Prishtines "Hasan Prishtina", mentoret profesional, duke perfshire profesore, ligjerues & stafi perkates, do ta kene mundesine te kontribuojne ne fuqizmin e te rinjve, permes iniciativave zhvillimore te UNICEF-it.

* "Skema e Mentorimit" eshte projekt i cili implementohet nga Rrjeti CSR Kosova, dhe perkrahet vazhdimisht nga Inicef Kosovo Programme.