Takim në mes të Rrjetit CSR Kosova dhe Organizatës HELP

Linda Tahiri, Drejtore Ekzekutive e CSR Kosova, bashke me drejtoren e vendit në organizatën Gjermane HELP, Shqipe Breznica, diskutuan rreth bashkëpunimeve të mundshme për qështjet të cilat i trajtojnë të dy organizatat, Rininë dhe Grupet e Margjinalizuara.