U mbajt takimi rreth Rishikimit të Plan-Programit të UNICEF-it, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2020.

Virtualisht u mbajt takimi rreth Rishikimit të Plan-Programit të UNICEF-it, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2020.
Në kuadër të këtij takimi, u diskutua rreth përmirësimeve që duhet bërë në programin vjetor si përgjigje ndaj COVID-19, duke përfshirë rezultatet e arritura, sfidat, dhe rekomandimet për pjesën e mbetur të vitit.
Drejtoresha Ekzekutive e Rrjetit CSR Kosova, Linda Tahiri, ishte pjesë e takimit në fjalë, ku edhe do ta shprehë mirënjohen, ndër të tjerash, për bashkëpunimin e vazhdueshëm me Unicef Kosovo Programme, për fuqizimim e të rinjve.