CSR Europe: Webinar, Pakti per Rini - përfshirja e NVM-ve ne zanatësi

Roli i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është kyç në luftën kundër papunësisë tek të rinjtë, që përbëjnë 2/3 e totalit të punësimit në sektorin privat dhe 85% të rritjes në Evropë, NVM-të mund të ofrojnë mundësi të shumta për trajnim në fushën e zanatësisë. Për të mësuar më shumë për angazhimin e NVM-ve në zanatësi, ju mund të regjistroheni falas në webinar. Gjeni linkun më poshtë.

Ky webinar i hapur është një kontribut i drejtpërdrejtë për Paktit Evropian për Rini dhe javën Evropiane të Aftësive Profesionale 2016. Ky webinar është i hapur për të gjithë . # Pact4Youth #EUVocationalSkills #ApprenEU


http://www.csreurope.org/open-webinar-sme-engagement-apprenticeships#.WD_kntUrLIV