CSR, Praktikë e re për Kosovën

Ekonomia me Erëzen - CSR, Praktikë e re për Kosovën

Me datën 1 Qershor 2015, në televizionin Klan Kosova gjatë emitimit të emisionit Ekonimia me Erëzen u shtjellua tema e CSR-së si praktikë e re për Kosovën.

Ndër të tjera, gjatë emisionit mysafir ishte edhe Drejtori Ekzekutiv i Rrjetit CSR Kosova Z. Gazmend Ahmeti i cili spjegoi më hollësisht për shikuesit se çka është CSR si dhe rëndësinë e këtij Rrjeti për kompanitë anëtare, si dhe për shoqërinë në përgjithësi.

Për më shumë, më poshtë keni linkun e emisionit në tërësi

https://www.youtube.com/watch?v=bD0b7rd4bow