Punëtoria për CSR

Rrjeti CSR Kosova (Kosovo CSR Network) ka organizuar Workshop per CSR te kryesuar nga znj. Maria Alexiou - Kryetare e Bordit të CSR Hellas, dhe gjithashtu mbikcyrese e aktiviteteve te CSR ne Titan Group. 

Alexiou, e cila është edhe folese e shquar ne ngjarje te CSR Europe, kryesoi punetorine rreth praktikave me te mira te Pergjegjesisë Shoqërore Korporative, rëndësisë të CSR për gjithe shoqërinë, dhe rreth zhvillimit te qendrueshem (Sustainable Development Goals – SDGs).