Punëtoria për Ndërtimin e Kapaciteteve

Punëtoria për ndërtimin e kapaciteteve për sektorin privat ka për qëllim bashkimin e bizneseve për të kontribuar në SDG, mbështetjen e StartUP-eve dhe investimin në rini nepërmjet vullnetarizmit.

Nesër, duke filluar prej 09:30 në Hotel Sirius. Mund të regjistroheni duke dërguar një email për konfirmimin e pjesëmarrjes në info@csrkosovo.org