SAMITI ''NDËRMARRJA 2020''

Me 16 dhe 17 Nentor ne Bruksel do të mbahet Samiti ''Ndërmarrja 2020'', një mundësi unike për tu lidhur dhe rrjetizuar me Drejtues dhe Zyrtarë të lartë të Evropes në sektorin CSR.
Samiti do te jete nje forum i nivelit të lartë, për të diskutuar dhe inspiruar qasjet më inovative në Përgjegjësinë Shoqërore Korporative.
Duke e venë rininë si qështje kryesore, Samiti do të jetë gjithashtu edhe faza e parë e lansimit të Paktit Evropian për Rininë - një premtim nga BE dhe udhëheqësit e bizneseve në ofrimin e vendeve të punës, rritjen dhe investimet për rininë në Evropë.

 

Për detaje më te hollësishme dhe për t'u regjistruar, shihni linkun më poshtë: