''Ta Pastrojmë Kosovën''

Më datën 21 Maj, edhe këtë vit vazhdoi iniciativa ''Ta Pastrojmë Kosovën''. Edhe Rrjeti jonë i'u bashkangjit kesaj iniciative, sikurse disa nga anëtarët e tij.