Ligjëratë në Universitetin e Prishtinës rreth CSR dhe SDG

Në kuadër të nismës për vetëdijësimin e shoqërisë për Përgjegjësi Shoqërore të Korporatave (CSR) dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) drejtorja ekzekutive e rrjetit sot mbajti ligjëratë në Universitetin e Prishtinës me tematikë rreth CSR dhe SDG.