Trajnim për gazetarë në fushën e CSR-së

Më 09 Qershor Rrjeti për Përgjegjësi Shoqërore Korporative - CSR, mbajti trajnimin e pare për media, '' Bazat e CSR-së''.
Ky trajnim ishte i një rëndësie te madhe si për promovimin e CSR- sè si Rrjet ashtu edhe për vetëdijësimin e gazetarëve për CSR-në si një fushë e re e bizneseve në Kosovë e cila po përhapet gjithnjë e më shumë.
Këso lloj trajnimesh do të bahen vazhdimisht nga Rrjeti CSR Kosova i cili vazhdimisht promovon vlerat e përgjegjësisë shoqërore!